87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Podaj stan wodomierza i podlicznika

W celu usprawnienia wystawiania faktur za wodę i ścieki ZUG Gmina Ełk Sp. z o.o. prosi osoby mające odczyt radiowy wodomierzy o podawanie stanów podliczników do dnia 20 każdego miesiąca.
Osoby nieposiadające odczytów radiowych proszone są o podawanie stanów liczników do dnia
28 miesiąca, w którym w danej miejscowości były odczyty. Miesiące odczytów w poszczególnych miejscowościach nie uległy zmianie.”