87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Usług Gminnych Gminy Ełk Sp. z o.o w 2021 roku

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=186232&catalog=519466