87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Wywóz śmieci

INFORMACJA

Wywóz odpadów w dniu 7 stycznia 2022r. zgodnie z harmonogramem.
Zabudowa jednorodzinna
Odpady zmieszane Sektor IV
Metale tworzywa sztuczne Sektor VI
Popiół Sektor II
Zabudowa wielorodzinna
Metale tworzywa sztuczne Sektory I- IX
 
Biuro ul. Suwalska 84 w dniu 7 stycznia 2022 r. jest zamknięte.