87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 125/8, 125/9, 125/32 w miejscowości Bartosze Gmina Ełk

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=197446