87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

ZAKŁAD USŁUG GMINNYCH GMINY EŁK

 kranik
 
Wysokość cen za dostarczoną wodę na rok 2019
 
 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. Ełk:
- 4,32zł/1m3 brutto
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy- ujęcia wody będące własnością Gminy Ełk (Woszczele):
- 3.26zł/1m3 brutto
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni sieci PUK Prostki ( Borki, Śniepie):
- 5.31zł/1m3 brutto

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków na rok 2019
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do sieci miejskiej PWiK Sp. z o.o. Ełk:
- 11,56zł/1m3 brutto
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do własnej oczyszczalni ścieków (Chełchy i Lega):
- 6,75zł/1m3 brutto
 

 
 
 Cennik opłat za roboty sanitarne świadczone przez Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o.:
 
 
Lp Opis Cena brutto
  1 Montaż wodomierza(bez materiałów) 60  zł
  2 Montaż podlicznika wraz z jego zaplombowaniem bez ingerencji w instalację(wraz z materiałem)
- Dn15 mm
- Dn20 mm
 
 
120 zł
215 zł
  3 Montaż nakładki radiowej na podliczniku (ujęty koszt nakładki) 230 zł
 
  4 Wymiana wodomierza z nakładką radiową wraz z jego montażem oraz zaplombowaniem (z przyczyn leżących po stronie klienta, np. uszkodzenie mechaniczne, rozmrożenie wodomierza) lub podlicznika (wraz z materiałem):
 
  • wodomierz ø 15
  • wodomierz ø 20
  • wodomierz powyżej ø 20
 
 
 
 
 
310 zł
410 zł
na zapytanie
 
  5 Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego Wycena indywidualna
  7 Wykonanie wcinki wodociągowej:
  1. do sieci wodociągowej dn90 mm
  2. do sieci wodociągowej dn110 mm
  3. do sieci wodociągowej dn160 mm
  4. do sieci wodociągowej dn280 mm

Ceny dotyczą opasek do przyłączy wodociągowych dn40 mm.
 
 
150 zł
180 zł
300 zł
360 zł
  8 Wykonanie ekspertyzy wodomierza:
 
+ koszty dojazdu do klienta
 
490 zł
 
1,50 zł/km
  9 Zamknięcie dopływu wody na przyłączu wodociągowym w wyniku powstałych zaległości za dostawę wody(w przypadku konieczności użycia sprzętu ciężkiego opłata może ulec zmianie)
 
61,50 zł
 
 
  10 Odkręcenie dopływu wody na przyłączu wodociągowym po uregulowaniu należności z tytułu zalegania
 
61,50 zł
 
 
  11 Uszkodzenie wodociągu i kanalizacji podczas wykonywania prac ziemnych Wycena indywidualna
 
  12 Zaplombowanie wodomierza na skutek wyrwania plomb z winy odbiorcy 61,50 zł
 
  13 Zamknięcie dopływu wody na okres zimowy 61,50 zł
 
  14 Odkręcenie dopływu wody po okresie zimowym 61,50 zł
 
  15 Inspekcja telewizyjna rurociągów i kanałów o średnicach od 160 mm do 300 mm z możliwością sporządzenia dokumentacji filmowej odcinków oraz wykresów wg indywidualnych potrzeb klienta
+ dojazd (  1,50 zł/km)
170 zł/h
 
16 Lokalizacja zasuw i elementów żeliwnych lokalizatorem         80 zł
 
Uwaga:

Cennik dotyczy terenów gminy Ełk.  
Tereny spoza terenu gminy Ełk rozpatrywane będą indywidualnie.

 

 

Warto odwiedzić

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem