87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Nowa taryfa

Szanowni klienci
Informujemy, że 01.07.2019 r. Decyzją BI.RZT.070.3.2019.KO  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ełk na okres trzech lat.  Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 01.07.2019 r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 09.07.2019r.
Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w  wodę

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,53 5,97 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,42 5,85 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 3 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 14,05 15,17 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,56 6,00 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,55 5,99 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 3 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 14,08 15,21 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
 
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 25do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,57 6,02 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 5,58 6,03 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
Grupa 3 Cena za 1 mᵌ dostarczonej wody 14,10 15,23 Zł/ mᵌ
Stawka opłaty abonamentowej na Obiorcę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 3,50 3,78 Zł/ odb.
 
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 17,12 18,49 Zł/ mᵌ
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 6,72 7,26 Zł/ mᵌ
 
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 17,18 18,55 Zł/ mᵌ
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 6,71 7,25 Zł/ mᵌ
 
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 17,28 18,66 Zł/ mᵌ
Grupa 2 Cena za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 6,71 7,25 Zł/ mᵌ
 
Rada Gminy Ełk Uchwałą Nr LXVIII/462/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. uchwaliła dla wszystkich odbiorców usług dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w wysokości:
Dopłata za zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Dopłata za 1 mᵌ dostarczonej wody 1,53 1,65 Zł/ mᵌ
Grupa 2 Dopłaty za 1 mᵌ dostarczonej wody 2,40 2,59 Zł/ mᵌ
Grupa 3 Dopłata za 1 mᵌ dostarczonej wody 9,13 9,86 Zł/ mᵌ
 
Dopłata za odprowadzane ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena/ stawka opłaty Jednostka miary
netto Z VAT
Grupa 1 Dopłata za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 6,42 6,93 Zł/ mᵌ
Grupa 2 Dopłata za 1 mᵌ odprowadzonych ścieków 0,47 0,51 Zł/ mᵌ
 
Prezes Zarządu
                                                                                                        (-) Krzysztof Kurzynowski