87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych w branży sanitarnej dla inwestycji pn.", Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej- Barany- Chruściele"

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: BIP