87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Zapytanie ofertowe - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w obrębie miejscowości Szeligi- Buczki na działce nr geod. 51/4 Gmina Ełk

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=194452