87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

Zapytanie ofertowe-Dostawa wraz z montażem 3 szaf sterowniczych na istniejących przepompowniach ścieków na terenie gminy Ełk

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=186232&catalog=519100