87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

ZP/ZUG/1/12/2019 Dot: Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym zagranicznych na rzecz Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk Sp z.o.o

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=200231