87 307 00 11 sekretariat@zug.elk.pl

ZP/ZUG/1/13/2019 Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk w 2020r..

Szczegółowy opis oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie:http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=200228